Boýunça filtrlenen reýtinge

SM Barýer Türkmenistan

2009 ýyldan “Barýer” kompaniýasynyň filtrleri Türkmenistanyň bazarynda ýüze çykdy, raýatlarymyzyň ynamyny hili we el ýeterligi bilen eýeledi. “Barýer” kompaniýasynyň önümi ýurdymyzyň hemme welaýatlarynda we Türkmenistan paýtagtynda satylýar. Biziň alyjylar maşgalasyna goşulsaňyz wagt bilen barlanan ýokary tehnologiýa önümini alýandygyňyzy arkaýyn bolup bilersiňiz.