Prezentasiyany almak

Taslamanyň 5 esasy ugurlary:

 1. Hyzmatlar sferasyna innowasiýalary (täzelikleri) giizmek
 2. Ýeketäk diskont ulgamyny döretmek
 3. Online telekeçiligiň optimizirlemek
 4. Işiň ähli görnüşleriniň awtomatizasiýasy
 5. Hyzmatlary ýerine ýetirmegiň hilini gowlandyrmak

Bizin toparymyz, döwrebap hereket etmäni zerurlyk hasaplap, ýurduñ täzelikleriniñ ösüşine gatnaşýar. Bizin maksadymyz, ähli hyzmatlaryñ sanawyny tmgid.cc-daky ýeketäk tora birikdirip, Türkmenistanyñ raýatlarynyñ we myhmanlarynyñ ýaşaýyşyny gowlamaga gatnaşmak bolup durýar. Siz biziñ ýurdumyzdaky soñky wakalar bilen tanyşyp, iñ amatly we ýokary hilli teklipler tapyp, geçirilýän aksiýalar barada habar alyp, online sargamalary resmileşdirip, hyzmatdaşlary tapyp, resenziýalary goýup bilersiñiz

tmgid.cc – ygtyýar edýär:

ulanyjylara

 1. Wakalar barada habarly bolmak
 2. Online sargamalary resmileşdirmek
 3. Diskont ulgamyny ulanmak
 4. tmgid.cc bilen aktiw (işjeň) bolmak

Müşderilere

 1. Online telekeçiligi alyp barmak
 2. Işi analiz etmek we meýilleşdirmek
 3. Meşgullygy we konkurentlik edip bilmekligi ýokarlandyrmak
 4. Gelňän adamlaryň sanyny ýokarlandyrmak
 5. Müşderilere ýakyn bolmak

Biz Siziň netijäňize işleýäris