"Oguzkent" oteli

Böleşmek
LINE it!
 1482 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 4) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

"Oguzkent" oteli
Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent" Hotel "Oguzkent"

Binanyň umumy meýdany 95 müň kwadrat metrden hem uludyr. Binanyň beýikligi panorama görüş meýdanly restoran üçin niýetlenen ýokarky gaty bilen bilelikde 67 metrdir. Myhmanhanada 299 otag bolup, olaryň 14 sanysy prezident-klasdyr. Ondan başga-da toplumda giň garaşylýan, dynç alynýan uly otagy (holly), maslahatlar zaly, köp zada niýetlenen (funksiýaly) otaglary bolan. Maslahat merkezi bar. Toplumyň esasy gözel ýeri merkezi hol-atriumdyr. Onuň barelýefleri türkmeniň bäş müňýyllyk ýoly barada gürrüň berýär. Myhmanhananyň özünde ultradöwrebap tehnika bilen üpjün edilen we sagaldyş işleri (proseduralar) üçin gowy şertler döredilen spa-salon hem bar, fitnes-merkez, basseýnler, dürli restoranlar, awtoduralga, döwrebap maslahatlar zaly, gepleşikleri geçirmek üçin ähli amatlyklar bolan otaglar myhmanlaryň hyzmatynda.

Salgy we kontaktlar

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 12 tel. (99312) 44-95-00

http://www.tmgid.cc/