"Aşgabat" myhmanhanasy

Böleşmek
LINE it!
 782 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

"Aşgabat" myhmanhanasy
Hotel "Ashgabat" Hotel "Ashgabat" Hotel "Ashgabat"

16 gatly «Aşgabat» myhmanhanada 738 sany iki, üç we dört orunly otaglar bar. 16 sany aňrybaş we iki sany has aňrybaş (super-lýuks) otaglar bar. Maýyplar we hereketi çäklendirilen adamlar üçin ýörite otaglar göz öňünde tutulypdyr. Birinji gatynda köp zada niýetlenen zal, 500 orunlyk restoran, geçelge (lobbi) bary ýapyk basseýn, türgenleşik we bilýard zallary spa-salon, dellekhana, dükan, internet-kafe bar. Iň täze guramaçylyk tehnikasy we aragatnaşyk ulgamy myhmanlaryň hyzmatynda.

Salgy we kontaktlar

köç. 2002/5, 11 tel. (99312) 95-13-71

http://www.tmgid.cc/