Dürli maksatly «Aşgabat» stadiony

Böleşmek
LINE it!
 1604 seredişler

(Sesleriň umumy sany 2, Portaça reýting 4) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Dürli maksatly «Aşgabat» stadiony
Multifunctional Ashgabat Stadium Multifunctional Ashgabat Stadium Multifunctional Ashgabat Stadium Multifunctional Ashgabat Stadium

Toplumyň düzümine 20 müň tomaşaça niýetlenen emeli örtükli futbol meýdany onuň töwereginde ýeňil atletika üçin ylgaw ýodalary beýiklige we uzynlyga bökmek üçin ýerler, gimnastik ýaryşlar we türgenleşmek üçinmeýdançalar ýerleşýär. Stadionyň binasynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin niýetlenen 17 sany türgenleşik zallary şol sanda tennis kortlary suwda ýüz mek üçin basseýnler, woleý bol, basketbol, badminton üçin zallar, bouling üçin zallar, şeýle-de ýapyk ylgaw ýodalary agyr atletika, stol üstünde oýnalýan tennis, boks we ş.m. üçin zallar bar. Sport toplumyňçäginde go-karting bilen meşgullanmak üçin ýörite meýdança, futbol, woleýbol, basketbol boýunça türgenleşik geçmek üçin açyk meýdançalar we dört sany tennis korty, 1250 ulaga niýetlenen açyk we ýapyk awtoduralga bar.

Salgy we kontaktlar

2002/5 köçe, 9 tel. (99312) 95-07-82

http://www.tmgid.cc/