“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşygy döwlet kompaniýasy

Böleşmek
LINE it!
 1208 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 3) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşygy döwlet kompaniýasy

Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrliginiň “Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşygy döwlet kompaniýasy Tizleşdirilen poçta aragatnaşyk hyzmaty EMS (Express Mail Service) hödürleýär.Bütin dünýä poçta birleşmesine girýän 98-den gowrak döwletiň arasyndaky. Tizleşdirilen poçta hyzmatyndan peýdalanýanlar üçin biz siziň aýratyn dokumentleriňiziň we harytlaryňyzyň gowşurylyşygyny üpjün ederis.Dünýäniň EMS poçta gulluklary bilen aragatnaşygymyzyň hem-de magistral daşaýyş sistemasy we berk infrostrukturasy esasynda ynamly,ýokary hilli çaparlar arkaly gowşurylyşygyny dünýaniň çet künjeklerine hem üpjin ederis.

Hyzmatynyň görnüşleri:Dokument ýollamalary. - Haryt ýollamalary.

Agramlary we göwrümleri: Halkara ýollamalary -30 kg çenli. Içerki ýollamalar – 20 kg çenli.

Çapary çagyrmak üçin tel.: (99312) 20-01-48/49

Websaýt: http://www.turkmenpost.gov.tm/

Salgy we kontaktlar

M.Kösäýewa köçe,16 tel.:(99312) 39-89-36

http://www.tmgid.cc/