ABŞ-nyň ilçihanasy

Böleşmek
LINE it!
 1466 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

ABŞ-nyň ilçihanasy

ABŞ-nyň Ilçihanasy,

1984-nji köçäniň (ozalky Puşkin köçesi), 9-njy jaýy, 
Aşgabat ş., Türkmenistan 744000

Tel.: (99312) 94 00 45  
Faks: (99312) 94 26 14   
Elektron poçta:
 consularashgab@state.gov (ABŞ wizasy we konsullyk meseleleri boýunça)

Iş wagty: duşenbe - anna, baýramçylyk günlerinden başga günlerde, sag. 9:00 - 18:00,
Arakesme 13:00-14:00

Maglumat we medeniýet bölümi

Daşary ýurt söwda merkezi, 
3-nji gat, Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy
(Ýunus Emre we Andalyp köçeleriniň çatrygy) 
Tel: 47-35-03; 47-35-06; 47-35-81; 47-35-84
Faks: 47-35-29

Elektron poçta: irc-ashgabat@state.gov

Iş wagty: duşenbe - anna, baýramçylyk günlerinden başga günlerde, sag. 9:00 - 22:00, arakesme 13:00-14:00, Maglumat we medeniýet bölümi Maglumat serişdeler merkezi (MSM) hepdäniň şenbe günleri sag. 09:00-dan-20:00-da çenli işleýär.

Salgy we kontaktlar

1984 köçe (Puşkin),9 tel.: (99312) 94 00 45

http://www.tmgid.cc/