Toý baýramçylyk çäreleriň taýarlaýan agentstwasy “EL DEKOR”

Böleşmek
LINE it!
 3863 seredişler

(Sesleriň umumy sany 1, Portaça reýting 5) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Toý baýramçylyk çäreleriň taýarlaýan agentstwasy “EL DEKOR”
Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR" Organisers exclusive celebrations "EL DEKOR"

“El Dekor” banket zallarynyň bezeglerini ýerine ýetirýän, dabaralaryň maksatnamalaryny düzýän, şow – dabaralardan, dizain – bezeglerinden. Howa șarlaryndan we beýleki hyzmatlary hödürleýän agentstvadyr.

Siz bize doly ynanyp, öz arzuv islegleriňizi görmýäge gelip bilersiňiz.

Bize ýüz tutmak bilen Siz öz gövün isleýän baýramçylyklaryňyzy täsirli, ýokary dereje geçiriljegine arkaýin bil baglap bilersiniz.

Iş wagtymyz: 10:00-dan 20:00 çenli
Habarlaşmak üçin tel.: (99312) 46-81-99; (99363) 05-11-22; (99363) 71-84-84
Websaýt: www.eldekor.com

tmgid.cc karty bilen inderim 10% и 15%

Salgy we kontaktlar

Atatürk köçe, 81 SM "Berkarar" tel: (99312) 46-81-99

http://www.tmgid.cc/